1L0380R
  1L0380R
  آی سی
  آی سی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  20548-A
  20548-A
  آی سی
  آی سی
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  20F001NG
  20F001NG
  آی سی
  آی سی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  20VZ51
  20VZ51
  آی سی
  آی سی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  24C02
  24C02
  آی سی
  آی سی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  24C08
  24C08
  آی سی
  آی سی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  27128
  27128
  آی سی
  آی سی
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  27C256
  27C256
  آی سی
  آی سی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  27C4001
  27C4001
  آی سی
  آی سی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  2ED020I12-FI
  2ED020I12-FI
  آی سی
  آی سی
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  4N25
  4N25
  آی سی اُپتو
  آی سی اُپتو
  ۸,۰۰۰ تومان
  6LB184
  6LB184
  آی سی تغذیه
  آی سی تغذیه
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  6N136
  6N136
  آی سی اپتو
  آی سی اپتو
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  74ACT244
  74ACT244
  آی سی
  آی سی
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  74LVC06
  74LVC06
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74LVC574APW SMD
  74LVC574APW SMD
  آی سی
  آی سی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  78D33
  78D33
  آی سی
  آی سی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  78L05
  78L05
  آی سی
  آی سی
  ۳,۰۰۰ تومان
  78L12
  78L12
  آی سی
  آی سی
  ۱,۰۰۰ تومان
  80C31-12CA
  80C31-12CA
  آی سی
  آی سی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  82C55AC-2
  82C55AC-2
  آی سی
  آی سی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  93C46B
  93C46B
  آی سی
  آی سی
  ۵,۰۰۰ تومان
  A1458
  A1458
  آی سی
  آی سی
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  A211D
  A211D
  آی سی
  آی سی
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  A51-C
  A51-C
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  A6079M
  A6079M
  آی سی
  آی سی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  A7800A
  A7800A
  آی سی
  آی سی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  A786J
  A786J
  آی سی
  آی سی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ACT4060ASH
  ACT4060ASH
  آی سی
  آی سی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  ACT8941AQJ465
  ACT8941AQJ465
  آی سی
  آی سی
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  AD592AN
  AD592AN
  آی سی
  آی سی
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  AD711BQ
  AD711BQ
  آی سی
  آی سی
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ADC0809CCN
  ADC0809CCN
  آی سی
  آی سی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ADG221KN
  ADG221KN
  آی سی
  آی سی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ADM485
  ADM485
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  AM2910DC
  AM2910DC
  آی سی
  آی سی
  ۸۲,۰۰۰ تومان

   Integrated Circuit 
    

   مدار مجتمع، مجموعه ای از مدارات الکترونیکی است که روی قطعۀ کوچکی از نیمه هادی ها قرارگرفته است.

   مدارات الکترونیکی از اِلمان هایی مانند: مقاومت، سلف، خازن و ترانزیستور تشکیل می شوند. Icها از تعداد زیادی ریز تراشه تشکیل شده اند.

   آی سی های MOSFET  و BJT  از نمونه های ICها هستند.

   از IC های BJT می توان به TTL, ECL, RTL, DTL, ITL  اشاره کرد.

   ECL پرمصرف ترین و سریع ترین IC این خانواده است. 

    

   آی سی های  MOSFET


   این
   IC ها از ترانزیستورهای MOSFET تشکیل شده اند.

   مزیت این IC ها توان مصرفی پایین آن هاست که متشکل از: CMOS,NMOS,PMOS است.

   COMS کم مصرف ترین و کم سرعت ترین IC این خانواده است.

    

   ترکیب BJT وMOSFET


   هدف از ترکیب این دو آی سی استفاده از مزایای دو خانواده
   BJT و MOSFET با سرعت بالا و توان مصرفی کم است که به این تکنولوژی BICOMS گفته می شود.

   آی سی IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • HP
   خیر
   بله