20548-A
  20548-A
  آی سی
  آی سی
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  20F001NG
  20F001NG
  آی سی
  آی سی
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  20VZ51
  20VZ51
  آی سی
  آی سی
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  24C02
  24C02
  آی سی
  آی سی
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  27128
  27128
  آی سی
  آی سی
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  27C256
  27C256
  آی سی
  آی سی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  27C4001
  27C4001
  آی سی
  آی سی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  2ED020I12-FI
  2ED020I12-FI
  آی سی
  آی سی
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  6LB184
  6LB184
  آی سی تغذیه
  آی سی تغذیه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  74ACT244SCX
  74ACT244SCX
  آی سی
  آی سی
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  74LVC06
  74LVC06
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74LVC574APW SMD
  74LVC574APW SMD
  آی سی
  آی سی
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  78D33
  78D33
  آی سی
  آی سی
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  78L05
  78L05
  آی سی
  آی سی
  ۳,۰۰۰ تومان
  78L12
  78L12
  آی سی
  آی سی
  ۱,۰۰۰ تومان
  80C31-12CA
  80C31-12CA
  آی سی
  آی سی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  A1458
  A1458
  آی سی
  آی سی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  A211D
  A211D
  آی سی
  آی سی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  A51-C
  A51-C
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  A6079M
  A6079M
  آی سی
  آی سی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  A786J
  A786J
  آی سی
  آی سی
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  ACT4060ASH
  ACT4060ASH
  آی سی
  آی سی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ACT8941AQJ465
  ACT8941AQJ465
  آی سی
  آی سی
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  AD592AN
  AD592AN
  آی سی
  آی سی
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  AD711BQ
  AD711BQ
  آی سی
  آی سی
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ADC0809CCN
  ADC0809CCN
  آی سی
  آی سی
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  ADG221KN
  ADG221KN
  آی سی
  آی سی
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ADM485
  ADM485
  آی سی
  آی سی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  AM2910DC
  AM2910DC
  آی سی
  آی سی
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  AN8495
  AN8495
  آی سی
  آی سی
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  AP8012
  AP8012
  آی سی
  آی سی
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  AP8022H
  AP8022H
  آی سی
  آی سی
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  AT24C08
  AT24C08
  آی سی
  آی سی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  AT27C040
  AT27C040
  آی سی
  آی سی
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان
  AT28C64-15SC
  AT28C64-15SC
  آی سی
  آی سی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  AT89C2051-24PI
  AT89C2051-24PI
  آی سی
  آی سی
  ۳۸,۰۰۰ تومان

   Integrated Circuit 
    

   مدار مجتمع، مجموعه ای از مدارات الکترونیکی است که روی قطعۀ کوچکی از نیمه هادی ها قرارگرفته است.

   مدارات الکترونیکی از اِلمان هایی مانند: مقاومت، سلف، خازن و ترانزیستور تشکیل می شوند. Icها از تعداد زیادی ریز تراشه تشکیل شده اند.

   آی سی های MOSFET  و BJT  از نمونه های ICها هستند.

   از IC های BJT می توان به TTL, ECL, RTL, DTL, ITL  اشاره کرد.

   ECL پرمصرف ترین و سریع ترین IC این خانواده است. 

    

   آی سی های  MOSFET


   این
   IC ها از ترانزیستورهای MOSFET تشکیل شده اند.

   مزیت این IC ها توان مصرفی پایین آن هاست که متشکل از: CMOS,NMOS,PMOS است.

   COMS کم مصرف ترین و کم سرعت ترین IC این خانواده است.

    

   ترکیب BJT وMOSFET


   هدف از ترکیب این دو آی سی استفاده از مزایای دو خانواده
   BJT و MOSFET با سرعت بالا و توان مصرفی کم است که به این تکنولوژی BICOMS گفته می شود.

   آی سی IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • HP
   خیر
   بله