اسپری پلاستیک

با استفاده از این اسپری می توان بردهای الکترونیکی، سطوح چرمی، چوبی، فلزی، شیشه ای، مقوا و غیره را در مقابل آب، الکل، اسید و همچنین حرارت و ضربه مقاوم کرد. این لایه عایق از 70- تا 120+ درجه به راحتی از اجسام محافظت می کند.

خیر
بله