الکل ایزوپروپیل یک لیتری ALCOHOL ISO ONE LITER

  • قیمت خرید ۹۹,۰۰۰ تومان
    لیتر

الکل ایزوپروپیل

در صنعت چاپ، پزشکی و تعمیرات قابل استفاده است و همچنین قابلیت ضدعفونی کننده دارد. این الکل غیرقابل شرب بوده و فقط استفاده پزشکی و صنعتی دارد.
درصد خلوص این الکل 99 درصد است.

نام های دیگر این محصول پروپانول، پروپیل است.

خیر
بله