اوسیلاتور 44/900
  اوسیلاتور 44/900
  44/900 OSCILLATOR
  ۴۴/۹۰۰ OSCILLATOR
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  اوسیلاتور 66/000
  اوسیلاتور 66/000
  OSCILLATOR 66/000
  OSCILLATOR ۶۶/۰۰۰
  ۳۵,۰۰۰ تومان

   اُسیلاتور

   وظیفه اصلی اُسیلاتور یا نوسان ساز ایجاد یک خروجی متناوب است.

   در واقع اسیلاتور یک مدار بازخورد است که در یک فرکانس خاص نوسان می کند که البته این فرکانس معمولاً قابل تغییر است.

   معمولاً ساختار اُسیلاتور اینگونه است که بدون آنکه ورودی به آن اعمال شود یک خروجی تناوبی ایجاد می کند.

   در این شرایط اعمال یک نویز با دامنه بسیار کوچک هم کافی است که به خروجی مورد نظر دست یابیم.

    

   اوسیلاتور Oscillator
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله