روغن لحیم برند 50 گرمی برند لاتفت آلمان SOLDERING OIL LOTFETT German

  • قیمت خرید ۲۳۰,۰۰۰ تومان
    عدد

روغن لحیم

اگر لحیم کاری انجام داده باشید احتمالا مشاهده کرده اید که گاهی پس از لحیم کاری، لحیم به قدر کافی محکم نیست تا بتواند دو قطعه را به هم پیوند دهد. در این موارد استفاده از روغن لحیم و فلکس می تواند از وجود اتصالات ضعیف جلوگیری کند. برای جلوگیری از اکسیداسیون می توان از روغن لحیم مناسب استفاده کرد.

خیر
بله