قلع کش

قلع کش ابزاری برای برداشتن قلع های اضافی از روی بردهای الکترونیکی است. این ابزار در فرآیند لحیم کاری کاربرد دارد. زمانی که قلع مصرفی در لحیم کاری اضافه و یا نیاز به برداشتن یک قطعه از روی برد باشد از این ابزار استفاده می شود.

خیر
بله