مقاومت 50اُهم 40وات - اورجینال
  مقاومت 50اُهم 40وات - اورجینال
  مقاومت 50اهم 40وات
  مقاومت ۵۰اهم ۴۰وات
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  وریستور 07D121 - اورجینال
  وریستور 07D121 - اورجینال
  121KD07
  ۱۲۱KD۰۷
  ۳,۰۰۰ تومان
  وریستور 07D201 - اورجینال
  وریستور 07D201 - اورجینال
  201KD07
  ۲۰۱KD۰۷
  ۵,۰۰۰ تومان
  وریستور 07D220 - اورجینال
  وریستور 07D220 - اورجینال
  07D220
  ۰۷D۲۲۰
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 07D330 - اورجینال
  وریستور 07D330 - اورجینال
  07D330
  ۰۷D۳۳۰
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 07D391 - اورجینال
  وریستور 07D391 - اورجینال
  07D391
  ۰۷D۳۹۱
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 07D431 - اورجینال
  وریستور 07D431 - اورجینال
  07D431
  ۰۷D۴۳۱
  ۱,۵۰۰ تومان
  وریستور 07D470 - اورجینال
  وریستور 07D470 - اورجینال
  07D470
  ۰۷D۴۷۰
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 07D471 - اورجینال
  وریستور 07D471 - اورجینال
  471KD07
  ۴۷۱KD۰۷
  ۵,۰۰۰ تومان
  وریستور 10D151 اورجینال
  وریستور 10D151 اورجینال
  10D151
  ۱۰D۱۵۱
  ۶,۰۰۰ تومان
  وریستور 10D220 - اورجینال
  وریستور 10D220 - اورجینال
  10D220
  ۱۰D۲۲۰
  ۳,۵۰۰ تومان
  وریستور 10D391 - اورجینال
  وریستور 10D391 - اورجینال
  10D391
  ۱۰D۳۹۱
  ۴,۵۰۰ تومان
  وریستور 10D431 - اورجینال
  وریستور 10D431 - اورجینال
  10D431
  ۱۰D۴۳۱
  ۳,۰۰۰ تومان
  وریستور 10D470 - اورجینال
  وریستور 10D470 - اورجینال
  10D470
  ۱۰D۴۷۰
  ۴,۵۰۰ تومان
  وریستور 10D471 اورجینال
  وریستور 10D471 اورجینال
  10D471
  ۱۰D۴۷۱
  ۲,۷۰۰ تومان
  وریستور 14D151 اورجینال
  وریستور 14D151 اورجینال
  14D151
  ۱۴D۱۵۱
  ۷,۰۰۰ تومان
  وریستور 14D220 - اورجینال
  وریستور 14D220 - اورجینال
  14D220
  ۱۴D۲۲۰
  ۸,۰۰۰ تومان
  وریستور 14D391 - اورجینال
  وریستور 14D391 - اورجینال
  14D391
  ۱۴D۳۹۱
  ۶,۵۰۰ تومان
  وریستور 14D431 - اورجینال
  وریستور 14D431 - اورجینال
  431KD14
  ۴۳۱KD۱۴
  ۷,۰۰۰ تومان
  وریستور 14D471 - اورجینال
  وریستور 14D471 - اورجینال
  471KD14
  ۴۷۱KD۱۴
  ۷,۰۰۰ تومان
  وریستور 14D511- اورجینال
  وریستور 14D511- اورجینال
  511KD14
  ۵۱۱KD۱۴
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  وریستور 14D681 - اورجینال
  وریستور 14D681 - اورجینال
  14D681
  ۱۴D۶۸۱
  ۸,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D391 - اورجینال
  وریستور 20D391 - اورجینال
  20D391
  ۲۰D۳۹۱
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D431 - اورجینال
  وریستور 20D431 - اورجینال
  20D431
  ۲۰D۴۳۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D471 - اورجینال
  وریستور 20D471 - اورجینال
  20D471
  ۲۰D۴۷۱
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D511 - اورجینال
  وریستور 20D511 - اورجینال
  20D511
  ۲۰D۵۱۱
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D681 - اورجینال
  وریستور 20D681 - اورجینال
  20D681
  ۲۰D۶۸۱
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  وریستور 20D911 - اورجینال
  وریستور 20D911 - اورجینال
  20D911
  ۲۰D۹۱۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  وریستور 2-362M میتسوبیشی (اورجینال)
  وریستور 2-362M میتسوبیشی -اورجینال-
  2-362M
  ۲-۳۶۲M
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  وریستور LV-V1-0435 -اوجینال
  وریستور LV-V1-0435 -اوجینال
  وریستور برند لوتز آلمان
  وریستور برند لوتز آلمان
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  وریستور V10911U اورجینال
  وریستور V10911U اورجینال
  V10911U
  V۱۰۹۱۱U
  ۱۹,۰۰۰ تومان
   مقاومت یا رزیستور

   مقاومت نام یکی از قطعات الکترونیکی دوپایه کنش پذیر ( مصرف کننده انرژی) است که به عنوان یکی از اجزای منفرد مدارهای الکترونیکی ، مقاومت الکتریکی مورد نیاز را ایجاد و اعمال می کند.
   از مقاومت برای کم کردن جریان ، تنظیم سطح سیگنال ها ، تقسیم ولتاژ یا موارد بسیار دیگری استفاده می شود. هنگامی که جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور می کند اختلاف ولتاژی بر اساس قانون اهم بین پایه های آن ایجاد می شود.
   مقاومت Resistance
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LUTZE
   • Made in China
   • MITSUBISHI
   • ZOV
   خیر
   بله