مقاومت 50اُهم 40وات
  مقاومت 50اُهم 40وات
  مقاومت 50اهم 40وات
  مقاومت ۵۰اهم ۴۰وات
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  وریستور 121KD07
  وریستور 121KD07
  121KD07
  ۱۲۱KD۰۷
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 201KD07
  وریستور 201KD07
  201KD07
  ۲۰۱KD۰۷
  ۲,۵۰۰ تومان
  وریستور 431KD14
  وریستور 431KD14
  431KD14
  ۴۳۱KD۱۴
  ۶,۰۰۰ تومان
  وریستور 471KD07
  وریستور 471KD07
  471KD07
  ۴۷۱KD۰۷
  ۴,۰۰۰ تومان
  وریستور 471KD14
  وریستور 471KD14
  471KD14
  ۴۷۱KD۱۴
  ۶,۰۰۰ تومان
  وریستور 511KD14
  وریستور 511KD14
  511KD14
  ۵۱۱KD۱۴
  ۸,۰۰۰ تومان
   مقاومت یا رزیستور

   مقاومت نام یکی از قطعات الکترونیکی دوپایه کنش پذیر ( مصرف کننده انرژی) است که به عنوان یکی از اجزای منفرد مدارهای الکترونیکی ، مقاومت الکتریکی مورد نیاز را ایجاد و اعمال می کند.
   از مقاومت برای کم کردن جریان ، تنظیم سطح سیگنال ها ، تقسیم ولتاژ یا موارد بسیار دیگری استفاده می شود. هنگامی که جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور می کند اختلاف ولتاژی بر اساس قانون اهم بین پایه های آن ایجاد می شود.
   مقاومت Resistance
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله