DOME SWITCH 12/2
  DOME SWITCH 12/2
  دام سوییچ 12/2
  دام سوییچ ۱۲/۲
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  MICROSWITCH V-152-1C25 OMRON
  MICROSWITCH V-152-1C25 OMRON
  میکرو سوییچ 152 اُمرون
  میکرو سوییچ ۱۵۲ اُمرون
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  MICROSWITCH V-153-1C25 OMRON
  MICROSWITCH V-153-1C25 OMRON
  میکرو سوییچ 153 اُمرون
  میکرو سوییچ ۱۵۳ اُمرون
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  MICROSWITCH V-154-1C25 OMRON
  MICROSWITCH V-154-1C25 OMRON
  میکرو سوییچ 154 اُمرون
  میکرو سوییچ ۱۵۴ اُمرون
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  MICROSWITCH V-155-1C25 OMRON
  MICROSWITCH V-155-1C25 OMRON
  میکرو سوییچ 155 اُمرون
  میکرو سوییچ ۱۵۵ اُمرون
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  MICROSWITCH V-156-1C25 OMRON
  MICROSWITCH V-156-1C25 OMRON
  میکرو سوییچ 156 اُمرون
  میکرو سوییچ ۱۵۶ اُمرون
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  TACSWITCH 6x6x4.3 DIP
  TACSWITCH 6x6x4.3 DIP
  میکروسوییچ 6x6x4.3 دیپ
  میکروسوییچ ۶x۶x۴.۳ دیپ
  ۱,۵۰۰ تومان
  TACSWITCH 6x6x4.3 SMD
  TACSWITCH 6x6x4.3 SMD
  تک سوییچ 6x6x4/3 اِس اِم دی
  تک سوییچ ۶x۶x۴/۳ اِس اِم دی
  ۱,۵۰۰ تومان
  TACSWITCH 6x6x5 DIP
  TACSWITCH 6x6x5 DIP
  تک سوییچ 6x6x5 دیپ
  تک سوییچ ۶x۶x۵ دیپ
  ۱,۵۰۰ تومان
  TACSWITCH 6x6x5 SMD
  TACSWITCH 6x6x5 SMD
  تک سوییچ 6x6x5 اِس اِم دی
  تک سوییچ ۶x۶x۵ اِس اِم دی
  ۱,۵۰۰ تومان

   میکروسوئیچ

   گونه ای از کلید است که با فشار فیزیکی بسیار کمی تحریک می شود. استفاده از میکروسوئیج ها به علت هزینه پایین آنها و عمر مفیدشان بسیار رایج است. تمایز اصلی میکروسوئیچ ها از دیگر ابزار کلیدزنی این است که در میکروسوئیچ جا به جایی کوچک محرک بر دکمه میکروسوئیچ اعمال می شود.

    

    

    

    

    

   میکروسوئیچ
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • OMRON
   خیر
   بله