• مشخصات فنی
    Ampere 400A
    Voltage 3.5-5.0V
    اطلاعات بیشتر
    Data Sheet

    5KP33A.PDF

خیر
بله