G3FD-X02S OMRON
  G3FD-X02S OMRON
  اِس اِس آر تکفاز 2 آمپر دی سی به دی سی اُمرون
  اِس اِس آر تکفاز ۲ آمپر دی سی به دی سی اُمرون
  ۹۷۵,۰۰۰ تومان
  KD20C25A KYOTO
  KD20C25A KYOTO
  اِس اِس آر تکفاز 25 آمپر اِی سی به دی سی کیوتو
  اِس اِس آر تکفاز ۲۵ آمپر اِی سی به دی سی کیوتو
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  SSR-100DA
  SSR-100DA
  SSR100DA P
  SSR۱۰۰DA P
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  SSR-100DA CRYDOM
  SSR-100DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 100 آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۱۰۰ آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  SSR-100DA FOTEK
  SSR-100DA FOTEK
  اِس اِس آر تکفاز 100 آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  اِس اِس آر تکفاز ۱۰۰ آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  SSR-25DA CRYDOM
  SSR-25DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 25 آمپر کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۲۵ آمپر کرایدوم
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  SSR-40DA CRYDOM
  SSR-40DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 40 آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۴۰ آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  SSR-50AA FOTEK
  SSR-50AA FOTEK
  اِس اِس آر تکفاز 50 آمپر اِی سی به اِی سی فوتک
  اِس اِس آر تکفاز ۵۰ آمپر اِی سی به اِی سی فوتک
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  SSR-50DA CRYDOM
  SSR-50DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 50 آمپر کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۵۰ آمپر کرایدوم
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  SSR-60DA CRYDOM
  SSR-60DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 60 آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۶۰ آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  SSR-60DA FOTEK
  SSR-60DA FOTEK
  اِس اِس آر تکفاز 60 آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  اِس اِس آر تکفاز ۶۰ آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  SSR-80DA CRYDOM
  SSR-80DA CRYDOM
  اِس اِس آر تکفاز 80 آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  اِس اِس آر تکفاز ۸۰ آمپر دی سی به اِی سی کرایدوم
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  SSR-80DA FOTEK
  SSR-80DA FOTEK
  اِس اِس آر تکفاز 80 آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  اِس اِس آر تکفاز ۸۰ آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  SSR-JC216SC SHARP
  SSR-JC216SC SHARP
  اِس اِس آر تکفاز 8 آمپر شارپ
  اِس اِس آر تکفاز ۸ آمپر شارپ
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  SSR-KB20C60A DA KYOTTO
  SSR-KB20C60A DA KYOTTO
  اِس اِس آر تکفاز 6 آمپر دی سی به اِی سی کیوتو
  اِس اِس آر تکفاز ۶ آمپر دی سی به اِی سی کیوتو
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  SSR-50DA FOTEK
  SSR-50DA FOTEK
  اِس اِس آر تکفاز 50 آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  اِس اِس آر تکفاز ۵۰ آمپر دی سی به اِی سی فوتک
  ناموجود
   SSR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CRYDOM
   • FOTEK
   • KYOTTO
   • OMRON
   • SHARP
   خیر
   بله