IKCM15H60HA 6 Pack IPM LS
  IKCM15H60HA 6 Pack IPM LS
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (دست دوم)
  IKCM۱۵H۶۰HA
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  IKCM30F60HA 6 Pack IPM LS
  IKCM30F60HA 6 Pack IPM LS
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (دست دوم)
  IKCM۳۰F۶۰HAکارکرده
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  IKCS12F60AA 6 PACK IPM LS
  IKCS12F60AA 6 PACK IPM LS
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (اورجینال)
  IKCS۱۲F۶۰AA
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  IKCS17F60F2C 6 PACK IPM LS
  IKCS17F60F2C 6 PACK IPM LS
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِل اِس (اورجینال)
  IKCS۱۷F۶۰F۲C
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (اورجینال)
  ۶MBP۳۰VSC۰۶۰-۵۰
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  A20b-2902-0140-04 Hybrid
  A20b-2902-0140-04 Hybrid
  ماژول آی پی ام
  ماژول آی پی ام
  A۲۰b-۲۹۰۲-۰۱۴۰-۰۴
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (اورجینال)
  BIP۶۰۰۱۵
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  BIP۶۰۰۱۵
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  CP۲۵TD۱-۲۴A
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  CP۳۰TD۱-۱۲Y
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  FBA۴۲۰۶۰B۵
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FNA۴۱۵۶۰B۲
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FNB۴۰۵۶۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FNB۴۱۰۶۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FNB۴۱۵۶۰
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB51560TD1 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB51560TD1 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FNE۴۱۰۶۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  FPAB۳۰BH۶۰
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  FPAB۳۰BH۶۰B
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  FPAM۳۰LH۶۰
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  FPDB۴۰PH۶۰B
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  FPDB۶۰PH۶۰
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون (اورجینال)
  FS۲۰R۰۶VE۳-B۲
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FSAM۳۰SH۶۰A
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50450TB2ES 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50450TB2ES 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FSB۵۰۴۵۰TB۲ES
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSB۵۰۵۵۰AB
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSB۵۰۵۵۰US
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBB۲۰CH۶۰C
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBB۳۰CH۶۰C
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBB۳۰CH۶۰F
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBF۱۵CH۶۰BT
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBS۱۵CH۶۰AA
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  FSBS۱۵CH۶۰F
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  FSDB۴۰CH۶۰
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  GD۲۰FST۶۰L۴S
  ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (اورجینال)
  GIPL۲۰K۶۰
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت IPM LS
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Made in China
   • LS
   • FAIRCHILD
   • FUJI
   • BYD
   • SANKEN
   • MITSUBISHI
   • INFINEON
   • STARPOWER
   • ST
   • IR
   • SANYO
   خیر
   بله