1.5KE150CA SINGLE DIODE VISHAY
  1.5KE150CA SINGLE DIODE VISHAY
  دیود تکی ویشای
  دیود تکی ویشای
  ۱.۵KE۱۵۰CA
  ۶,۵۰۰ تومان
  1.5KE33A SINGLE DIODE VISHAY
  1.5KE33A SINGLE DIODE VISHAY
  دیود تکی ویشای
  دیود تکی ویشای
  ۱.۵KE۳۳A
  ۳,۵۰۰ تومان
  1/5KE15CA SINGLE DIODE VISHAY
  1/5KE15CA SINGLE DIODE VISHAY
  دیود دوبل
  دیود دوبل
  ۱/۵KE۱۵CA
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  1/5KE400CA SINGLE DIODE VISHAY
  1/5KE400CA SINGLE DIODE VISHAY
  1/5KE400CA
  ۱/۵KE۴۰۰CA
  ۱/۵KE۴۰۰CA
  ۸,۶۰۰ تومان
  150HF160 SINGLE DIODE IR
  150HF160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۱۵۰HF۱۶۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  150HFR160 SINGLE DIODE IR
  150HFR160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۱۵۰HFR۱۶۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  1N4007 SINGLE DIODE MIC
  1N4007 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۴۰۰۷
  ۷۵۰ تومان
  1N4148 SINGLE DIODE MIC
  1N4148 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۴۱۴۸
  ۳۵۰ تومان
  1N5399 SINGLE DIODE MIC
  1N5399 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۵۳۹۹
  ۱,۲۰۰ تومان
  1N5408 SINGLE DIODE MIC
  1N5408 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۵۴۰۸
  ۲,۲۰۰ تومان
  1N5820 SINGLE DIODE MIC
  1N5820 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۵۸۲۰
  ۲,۲۰۰ تومان
  1N5822 SINGLE DIODE MIC
  1N5822 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۱N۵۸۲۲
  ۳,۰۰۰ تومان
  240R700 SINGLE DIODE AEG
  240R700 SINGLE DIODE AEG
  دیود تکی آاِگِ (دست دوم)
  دیود تکی آاِگِ (دست دوم)
  ۲۴۰R۷۰۰دست دوم
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  25HF160 SINGLE DIODE LIUJING
  25HF160 SINGLE DIODE LIUJING
  دیود تکی پیچی لیوجین
  دیود تکی پیچی لیوجین
  ۲۵HF۱۶۰
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  25HFR160 SINGLE DIODE LIUJING
  25HFR160 SINGLE DIODE LIUJING
  دیود تکی پیچی لیوجین
  دیود تکی پیچی لیوجین
  ۲۵HFR۱۶۰
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  300HFR160 SINGLE DIODE IR
  300HFR160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۳۰۰HFR۱۶۰
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  50US60S SINGLE DIODE FAIRCHILD
  50US60S SINGLE DIODE FAIRCHILD
  دیود تکی فرچاید
  دیود تکی فرچاید
  FFH۵۰US۶۰S
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  5KP33A SINGLE DIODE SY
  5KP33A SINGLE DIODE SY
  دیود تکی اِس وای (اورجینال)
  دیود تکی اِس وای (اورجینال)
  ۵KP۳۳A
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  6A10 SINGLE DIODE MIC
  6A10 SINGLE DIODE MIC
  دیود تکی اِم آی سی
  دیود تکی اِم آی سی
  ۶A۱۰
  ۳,۰۰۰ تومان
  70HF160 SINGLE DIODE IR
  70HF160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۰HF۱۶۰
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  70HFR160 SINGLE DIODE IR
  70HFR160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۰HFR۱۶۰
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  70U10 SINGLE DIODE IR
  70U10 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۰U۱۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  70U40 SINGLE DIODE IR
  70U40 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۰U۴۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  70UR10 SINGLE DIODE IR
  70UR10 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۰UR۱۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  BAT41 SINGLE DIODE VISHAY
  BAT41 SINGLE DIODE VISHAY
  دیود تکی ویشای
  دیود تکی ویشای
  BAT۴۱
  ۳,۵۰۰ تومان
  BAT48 SINGLE DIODE ST
  BAT48 SINGLE DIODE ST
  دیود تکی اِس تی
  دیود تکی اِس تی
  BAT۴۸
  ۵,۰۰۰ تومان
  BAV21 SINGLE DIODE VISHAY
  BAV21 SINGLE DIODE VISHAY
  دیود تکی ویشای
  دیود تکی ویشای
  BAV۲۱
  ۱,۰۰۰ تومان
  BY329-1200 SINGLE DIODE NXP
  BY329-1200 SINGLE DIODE NXP
  دیود تکی اِن ایکس پی
  دیود تکی اِن ایکس پی
  BY۳۲۹-۱۲۰۰
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  BYT01-400 SINGLE DIODE ST
  BYT01-400 SINGLE DIODE ST
  دیود تکی اِس تی
  دیود تکی اِس تی
  BYT۰۱-۴۰۰
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  BZX55C10 ZENER SINGLE DIODE
  BZX55C10 ZENER SINGLE DIODE
  دیود تکی زنر 10ولت نیم وات
  دیود تکی زنر ۱۰ولت نیم وات
  BZX۵۵C۱۰
  ۲۰۰ تومان
  D240.700B SINGLE DIODE AEG
  D240.700B SINGLE DIODE AEG
  ماژول دیود تکی آاِگِ (دست دوم)
  ماژول دیود تکی آاِگِ (دست دوم)
  D۲۴۰.۷۰۰Bدست دوم
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  DSEI12-06A SINGLE DIODE IXYS
  DSEI12-06A SINGLE DIODE IXYS
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  DSEI۱۲-۰۶A
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  DSEI12-12A SINGLE DIODE IXYS
  DSEI12-12A SINGLE DIODE IXYS
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  DSEI۱۲-۱۲A
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  DSEI30-06A SINGLE DIODE IXYS
  DSEI30-06A SINGLE DIODE IXYS
  دیود تکی آی ایکس وای اِس
  دیود تکی آی ایکس وای اِس
  DSEI۳۰-۰۶A
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  DSEI60-06A SINGLE DIODE IXYS
  DSEI60-06A SINGLE DIODE IXYS
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  DSEI۶۰-۱۲A
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  DSEI8-06 SINGLE DIODE IXYS
  DSEI8-06 SINGLE DIODE IXYS
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  دیود تکی آی ایکس وای اس
  DSEI۸-۰۶
  ۹۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت SINGLE DIODE
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Made in China
   • FAIRCHILD
   • SANKEN
   • ST
   • IR
   • IXYS
   • MIC
   • ON
   • VISHAY
   • SY
   • NXP
   • HOTTECH SEMI
   • ITT
   • LIUJING
   • AEG
   خیر
   بله