ماژول گیرنده فرستنده 650 آی آر
  ماژول گیرنده فرستنده 650 آی آر
  INFRARED IR650
  INFRARED IR۶۵۰
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ST730C18L0 THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ST730C18L0 THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ماژول تریستور تکی آی آر (دست دوم)
  ماژول تریستور تکی آی آر (دست دوم)
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ST330S12P THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ST330S12P THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ماژول تریستور تکی آی آر
  ماژول تریستور تکی آی آر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ST230S08P1V THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ST230S08P1V THYRISTOR SINGLE MODULES IR
  ماژول تریستور تکی آی آر
  ماژول تریستور تکی آی آر
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  IRKT250-16 THYRISTOR DUAL MODULES IR
  IRKT250-16 THYRISTOR DUAL MODULES IR
  ماؤول تریستور دوبل آی آر (دست دوم)
  ماؤول تریستور دوبل آی آر (دست دوم)
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  IRKJ56-04 DUAL DIODE IR
  IRKJ56-04 DUAL DIODE IR
  دیود دوبل آی آر
  دیود دوبل آی آر
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  IRGP4068D
  IRGP4068D
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  IRGP4062D
  IRGP4062D
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  IRG4PH50UD SINGLE PACK IGBT IR
  IRG4PH50UD SINGLE PACK IGBT IR
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  IRG4PH50U SINGLE PACK IGBT IR
  IRG4PH50U SINGLE PACK IGBT IR
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  IRG4PC50S
  IRG4PC50S
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  IRG4PC30KD SINGLE PACK IGBT IR
  IRG4PC30KD SINGLE PACK IGBT IR
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  IRG4BC30UD SINGLE PACK IGBT IR
  IRG4BC30UD SINGLE PACK IGBT IR
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ماژول آی جی بی تی تکی آی آر
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  IRFZ24N
  IRFZ24N
  ترانزیستور ماسفت
  ترانزیستور ماسفت
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  IRFP450 JFET
  IRFP450 JFET
  فت IRFP450
  فت IRFP۴۵۰
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  IRFK2D450
  IRFK2D450
  ترانزیستور ماسفت
  ترانزیستور ماسفت
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  IRFB31N20D
  IRFB31N20D
  ترانزیستور ماسفت
  ترانزیستور ماسفت
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  IRF840
  IRF840
  ترانزیستور ماسفت
  ترانزیستور ماسفت
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  IRDAKO726350B 6 PACK IPM IR
  IRDAKO726350B 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  IRAMX20UP60A-2 6 PACK IPM IR
  IRAMX20UP60A-2 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  IRAMX20UP60A-2 6 PACK IPM IR
  IRAMX20UP60A-2 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  IRAMS10UP60B 6 PACK IPM IR
  IRAMS10UP60B 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  IRAMS10UP60B 6 PACK IPM IR
  IRAMS10UP60B 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  IRAMS06UP60A 6 PACK IPM IR
  IRAMS06UP60A 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  IRAM535-1065ASA 6 PACK IPM IR
  IRAM535-1065ASA 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  IRAM535-1065ASA 6 PACK IPM IR
  IRAM535-1065ASA 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (دست دوم)
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  IRAM136-1061A2 6 PACK IPM IR
  IRAM136-1061A2 6 PACK IPM IR
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی آی آر (اورجینال)
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  IR2113 DRIVER
  IR2113 DRIVER
  درایور
  درایور
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  IKW75T60T
  IKW75T60T
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ترانزیستور آی بی جی تی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  70UR10 SINGLE DIODE IR
  70UR10 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  70U40 SINGLE DIODE IR
  70U40 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  70U10 SINGLE DIODE IR
  70U10 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  70HFR160 SINGLE DIODE IR
  70HFR160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  70HF160 SINGLE DIODE IR
  70HF160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  36MT160 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS IR
  36MT160 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS IR
  پل دیود سه فاز آی آر
  پل دیود سه فاز آی آر
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  300HFR160 SINGLE DIODE IR
  300HFR160 SINGLE DIODE IR
  دیود تکی آی آر
  دیود تکی آی آر
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • IR
   خیر
   بله